Algemene voorwaarden van Bestellen.social


1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 • "Platform": Bestellen.social, een website die een directe verbinding biedt naar websites en telefoonnummers van restaurants.
 • "Gebruiker": Elke bezoeker van het Platform.
 • "Restaurant": Een horecaonderneming wiens informatie beschikbaar is gesteld via het Platform.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform door Gebruikers en de diensten die door Bestellen.social worden aangeboden.

3. Diensten van Bestellen.social
 • Bestellen.social biedt een platform aan waar Gebruikers informatie kunnen vinden over Restaurants, inclusief maar niet beperkt tot, contactgegevens, openingstijden, en reviews.
 • Alle informatie is afkomstig uit de Google Places API en blijft eigendom van Google.

4. Gebruiksrechten en -beperkingen
 • Gebruikers mogen de informatie op het Platform alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciĆ«le doeleinden.
 • Het is Gebruikers verboden om informatie van het Platform te kopiĆ«ren, te wijzigen, te verspreiden of te gebruiken op een manier die niet expliciet is toegestaan door deze voorwaarden.

5. Intellectuele Eigendomsrechten
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, waaronder de merknaam, het logo en de website vormgeving, behoren toe aan Bestellen.social.
 • Gebruik van het Platform verleent geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Gebruikers.

6. Aansprakelijkheid
 • Bestellen.social is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie aangeboden op het Platform.
 • Bestellen.social is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.

7. Wijzigingen van voorwaarden
 • Bestellen.social behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op deze plek.

8. Diversen
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via info@bestellen.social.